AKCE: 28. 1. 2021 – 29. 1. 2021

Global Provenance. Revisiting Appropriated Heritage in the Light of Inclusive Partnerships?

Mezinárodní konference na téma apropriace sbírkových předmětů ve světle současných trendů a poznatků.

@theexotic.ch
Datum konání: 28. 1. 2021 – 29. 1. 2021
Místo konání: Palais de Rumine, Lausanne, Švýcarsko

Mezinárodní konference, pořádána Univerzitou v Bernu, Etnografickým muzeem v Ženevě a Etnografickým muzeem v Neuchâtel, se zabývá sbírkami paměťových institucí bez rozdílu zaměření (etnografické, zoologické, umělecké, archeologické aj.), které byly nabyty přivlastněním (apropriací) z regionů Afriky, Asie, Severní a Jižní Ameriky a Oceánie a/nebo byly transformovány v Evropě. 

Konference je doprovodným programem k výstavě Exotic? Switzerland Looking Outward in the Age of Enlightenment (24. září 2020-28. únor 2021, Palais de Rumine).

Termín pro zaslání abstraktů příspěvků je 31. květen 2020.

Call for Papers v anglickém jazyce zde.

Více o konferenci zde.

Zdroj: theexotic.ch/?p=2012