Rubrika Rozcestník odkazuje na organizace, které se věnují  občanům se zdravotním znevýhodněním a na webové stránky, které se zabývají vztahem muzeí a galerií k návštěvníkům se speciálními potřebami.

Pokud znáte organizaci pomáhající občanům se zdravotním znevýhodněním, nebo webovou stránku zabývající se vztahem muzeí a galerií k návštěvníkům se speciálními potřebami, které jste na těchto webových stránkách nenašli, informujte nás na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 7. 8. 2017

Euan's Guide

Euan's Guide je webový portál shromažďující recenze o přístupnosti veřejných míst včetně kulturních organizací od návštěvníků s určitými druhy znevýhodnění. Portál založili v roce 2013 sourozenci Euan a Kiki MacDonaldovi, kteří si uvědomili všeobecný nedostatek informací o bezbariérovém přístupu, které jsou nejen pro osoby s postižením ale i pro jejich blízké podstatné v plánování každodenních aktivit.

AKTUALITA 8. 9. 2013

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.

AKTUALITA 20. 3. 2013

Bezbariérová knihovna

Projekt Bezbariérová knihovna je zaměřen na účelnou a efektivní práci v knihovnách s handicapovanými osobami.