Rubrika Projekty přináší informace o příkladech dobré praxe, které proběhly nebo se připravují v českých i zahraničních muzeích a galeriích a jenž zohledňují při tvorbě expozic, výstav, doprovodných programů či rekonstrukcích a projektovaní muzejních budov návštěvníky se specifickými potřebami.