AKTUALITA 18. 2. 2019

Věra Strnadová: Odezírání jako schopnost

Problematika odezírání je v publikaci popsána z několika hledisek. Po obecném uvedení do problematiky je pozornost zaměřena na význam zraku, zrakové poruchy a vady ve vztahu k odezírání, neboť tento důležitý aspekt je dosud velice opomíjen.

AKTUALITA 18. 2. 2019

Radka Nováková: Kultura neslyšících

DVD je zaměřeno více směrem k laické veřejnosti, je osvětovou snahou o jednoduché a srozumitelné podání základního přehledu otázek a odpovědí souvisejících s kulturou Neslyšících.