AKTUALITA 4. 3. 2013

DVD - průvodce areály Valašská dědina a Mlýnská dolina pro sluchově postižené

Neslyšící a nedoslýchaví návštěvníci byli dlouhodobě pomíjenou skupinou návštěvníků muzeí České republiky. Valašské muzeum v přírodě svým průvodcem pro sluchově znevýhodněné návštěvníky významně přispívá ke zlepšení informovanosti o jednotlivých expozičních areálech pro tuto cílovou skupinu občanů.

AKTUALITA 1. 3. 2013

Literatura o hluchoslepotě

Seznam doporučené literatury uváděné v on-line publikaci Hluchoslepí mezi námi

AKTUALITA 30. 11. 1999

GONG Časopis sluchově postižených

Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho zajímavých informací již od roku 1972.