AKTUALITA 30. 11. 1999

Dys - umění a věda na podporu dyslektickým dětem

Neziskový sektor, založen 13.4.2006 MgA. Alenou Kupčíkovou Ph.D a dalšími, který provozuje webové stránky Dys, na kterých mají děti s dyslexií, mimo jiné, možnost využít interaktivní slabikář.