AKTUALITA 30. 11. 1999

Centrum Paraple, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál

AKTUALITA 30. 11. 1999

Pražská organizace vozíčkářů

Pražská organizace vozíčkářů byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Asistence, občanské sdružení

Občanské sdružení Asistence rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením

AKTUALITA 30. 11. 1999

Vozejkov

Komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy

AKTUALITA 30. 11. 1999

Přes bariéry

Internetové stránky Pražské organizace vozíčkářů nabízející informace o přístupnosti veřejných objektů, dopravy a zeleně v Praze.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Liga vozíčkářů

Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ.