AKTUALITA 13. 8. 2013

Národní muzeum - komentované prohlídky pro Neslyšící

V rámci spolupráce Centra pro prezentaci kulturního dědictví a České komory tlumočníků znakového jazyka jsou pro Neslyšící organizovány komentované prohlídky výstav Národního muzea tlumočené do českého znakového jazyka.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Zprávy pro Neslyšící

Informace pro Neslyšící, jejichž součástí jsou i pozvánky na výstavy poskytované v českém znakovém jazyce a informace o připravovaných komentovaných prohlídkách expozic a výstav muzeí a galerií a dalších zpřístupněných památkových objektů, tlumočených do českého znakového jazyka.