AKTUALITA 1. 3. 2013

Bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

AKTUALITA 1. 3. 2013

Budovy bez bariér

Irena Šestáková, Pavel Lupáč: Budovy bez bariér, návrhy a realizace. 128 stran. Grada. Praha 2010

AKTUALITA 12. 3. 2012

Bydlení bez bariér

Celá publikace je vytvořena na základě častých otázek lidí s pohybovým znevýhodněním, zvažujících výstavbu či rekonstrukci vlastního bydlení.

AKTUALITA 18. 7. 2011

Projektujeme bez bariér

Příručka architektky Daniely Filipiové věnovaná bezbariérovým úpravám veřejných prostranství a interiérů