AKTUALITA 25. 10. 2013

Kam bez bariér - Plzeňsko

Jedinečný cestovní průvodce Kam bez bariér je určen nejen zdravotně hendikepovaným, ale také seniorům či rodičům cestujícím s malými dětmi.

AKTUALITA 25. 10. 2013

Plzeň bez bariér

Plzeň bez bariér je určena především uživatelům se sníženou schopností pohybu a orientace, ale i jejich organizacím a subjektům, které jim na území města Plzně poskytují služby.