AKCE: 14. 10. 2020

Muzea jako měkké cíle – bezpečnostní workshop proběhne on-line!

@MCMVU

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění pořádá pod záštitou Českého výboru Mezinárodní rady muzeí – ICOM bezpečnostní workshop, jehož obsahem je ochrana muzeí jako měkkých cílů.

Datum konání: 14. 10. 2020
Místo konání: Národní galerie Praha, Veletržní palác, Auditorium v 6. patře, Praha 7, Dukelských Hrdinů 47
 
Vysílání bezpečnostního workshopu, připraveného metodickým centrem Národní galerie Praha a ČV ICOM můžete dne 14. 10. 2020 od 10.00 sledovat zde.

Vzhledem k dalším vládním omezením, platným od středy, jsme museli přistoupit k opakované redukci program.

Doufáme, že i tak Vám přednesené příspěvky pomohou aktualizovat Vaše interní bezpečnostní dokumenty, proto jsme pro Vaše doplňující otázky otevřeli na webu metodického centra dotazníkový formulář, jehož prostřednictvím můžete během workshopu zasílat své dotazy, které budou na závěr přenosu zodpovězeny.

Formulář pro Vaše otázky je k dispozici zde.

Pokud se přenos rozhodnete sledovat, děkujeme Vám za Váš zájem a uvítáme i Vaše zpětné reakce, které nám pomohou zlepšit případné další virtuální akce MC.

Jménem organizátorů

Dagmar Jelínková

Kurátor MC


Informace o workshopu

Cílová skupina workshopu: ředitelé a odpovědní pracovníci muzeí a galerií, vedoucí pracovníci muzejních kustodů, edukátoři.

Účastníci workshopu budou seznámeni s národní strategií a aktivitami ICOM v problematice muzeí jako měkkých cílů, aktivitami MC MVU v oblasti minimálního standardu bezpečnosti sbírek s důrazem na sbírky výtvarného umění, nebo s možnostmi dotačních programů na zlepšení situace muzeí v této oblasti.  

Praktický program, který bude vedle teoretického shrnutí prezentován formou rozboru videozáznamů nebo modelových situací s funkčními scénáři, pro MC MVU připravila společnost XMA s.r.o. s bohatými zkušenostmi v této oblasti krizového bezpečnostního managementu.

Dopolední blok – Management osobní bezpečnosti – shrne principy managementu osobní bezpečnosti,  krizovou komunikaci, deeskalaci napětí a práci s agresivním návštěvníkem, pravidla zdravotnické první pomoc a možné nástroje pro její usnadnění v muzeu.

Odpolední blok – Ochrana měkkých cílů – účastníky seznámí se základy ochrany měkkých cílů, definováním relevantní hrozby a přesnou specifikací míst a časů, s prací s risk-based metodou, s funkcemi krizového štábu, tvorbou bezpečnostní strategie, s vyhledáváním efektivních prostředků a investic pro zvýšení bezpečnosti, s tvorbou postupů při evakuaci a možnými reakcemi na výhružný telefonát, nález podezřelého předmětu či setkání s aktivním střelcem.

Organizátoři věří v realizaci workshopu v souladu se zvýšenými hygienickými pravidly a srdečně zvou odpovědné pracovníky všech muzeí.

Program a přihláška jsou zveřejněny také na nové webové stránce MC MVU.