AKCE: 12. 10. 2020 – 15. 10. 2020

Virtuální konference Art Education in the Time of Coronavirus

Online konference na téma dopadů pandemie na vzdělávání v oblasti umění a muzejní a galerijní pedagogiku.

@INSEA
Datum konání: 12. 10. 2020 – 15. 10. 2020

Mezinárodní virtuální konference má za cíl odbornou a didaktickou reflexi fungování výtvarné výchovy během pandemie. Konference nabídne sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také teoretické uchopení toho, co jsme prožili. K účasti jsou zváni odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů, edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo představitelé kulturních institucí.

Konference se odehraje výhradně v kyberprostoru a organizátoři vybízejí participanty ke kreativnímu pojetí příspěvků. Aktivní i pasivní účast na konferenci je zdarma po registraci. Konferenčními jazyky jsou angličtina, čeština a slovenština.

Termín pro zaslání příspěvků je 20. září 2020.

Konference bude probíhat na své webové platformě zde.

Více informací v přiloženém Call for Papers nebo zde.

Zdroj: mcmp.cz/o-nas/archiv-aktualit/virtualni-konference-kvv-pdf-up-ceske-sekce-insea/