AKCE: 22. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti

Druhý ročník mezinárodní konference se věnuje vystavování historických témat v muzeích, paměťových institucích a obecně ve veřejném prostoru.

@forumdvp.cz
Datum konání: 22. 10. 2020 – 23. 10. 2020
Místo konání: Praha

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média.

Konference je pořádána ve spolupráci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Termín zaslání abstraktů příspěvků je 17. květen 2020.

Registrační formulář zde.

Program zde.

Více informací zde.

Zdroj: forumdvp.cz