AKCE: 5. 10. 2020 – 11. 10. 2020

Evropské dny konzervování-restaurování

Třetí ročník Evropských dnů konzervování-restaurování se uskuteční virtuálně.

@ECCO
Datum konání: 5. 10. 2020 – 11. 10. 2020

Organizace E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations) i přes obtíže spojené s covid-19 letos vyhlásila Evropské dny konzervování-restaurování, které se uskuteční v termínu od 5.–11. října 2020.

Smyslem akce je zviditelnit profesi konzervátorů-restaurátorů pomocí různých akcí (dle doporučeného programu) a využít sociální média, webové stránky a další komunikační kanály k prezentaci významu péče o kulturní dědictví a samozřejmě činnosti konzervátorů a restaurátorů v rámci zapojených institucí nebo organizací.

Akce se uskuteční v návaznosti na Mezinárodní den konzervátorů-restaurátorů (11. říjen).

Program akce

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz/news/deni_v_oboru/titulni/55702-evropske-dny-konzervovani-restaurovani

 


Publikováno: 4. 10. 2021

Woche der Restaurierung

Také německý Svaz restaurátorů (Verband der Restauratoren) se přidává k již tradiční akci „Evropských dní konzervování a restaurování“.