AKCE: 14. 10. 2020, 10:00–16:00

Průmyslové památky: Brno a jeho textilky

Komentovaná procházka s rozpravou k současným možnostem dokumentace a ochrany kulturního dědictví textilního průmyslu na příkladu města Brna.

@technicalmuseum.cz
Datum konání: 14. 10. 2020, 10:00–16:00
Místo konání: sraz u Bochnerova paláce, Přízova 3, Brno

Cílem workshopu je otevřít diskusi nad současným stavem dědictví města s poukazem na již proběhlé výzkumy, výstavy, publikační výstupy a možnosti muzejních sbírek. Během workshopu proběhne diskuze nad tím, jaké jsou cesty a možnosti památkové péče, muzejní sféry či průmyslové archeologie. Konkrétní situaci města bude možné shlédnout během vycházky po vybraných lokalitách.

Lektoři:

  • Mgr. Michaela Ryšková / Národní památkový ústav, ú.o.p. Ostrava
  • Mgr. Hynek Zbranek / Archaia Brno, o.p.s.
  • Mgr. Karel Sklenář / Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně
  • PhDr. Petra Mertová, Ph.D. / Technické muzeum v Brně

Termín pro zaslání závazné přihlášky je 9. říjen 2020 na adresu mertova@tmbrno.cz. Účast je zdarma. V případě nepříznivé situace se workshop bude konat online.

Více informací a kontakt zde.

Zdroj: technicalmuseum.cz/odborne-akce/