AKCE: 1. 9. 2019 – 7. 9. 2019

Generální konference ICOM Kyoto

@ICOM

25. Generální konference ICOM v japonském Kyoto. 

Datum konání: 1. 9. 2019 – 7. 9. 2019
Místo konání: Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto) Takaragaike, Sakyo-ku, Kyoto 606-0001, Japan

Téma bude stejné jako na Mezinárodní den muzeí Museums as Cultural Hubs: the Future of Tradition.

Hlavní témata letošní konference jsou:

  • Muzejní síť- podpora vzájemných partnerství
  • Prohloubení vztahů komunit na lokální úrovni 

 

Zastřešující téma si klade za cíl otveřít diskuzi muzea a budouctnost s ohledem na tradice s účastníky z celého světa. 

Více informací nelezenet zde.

 

Zdroj: http://network.icom.museum/icom-czech/