AKCE: 10. 9. 2019 – 12. 9. 2019

Konference konzervátorů-restaurátorů 2019 v Rožnově pod Radhoštěm

@mck

28. ročník Konference konzervátorů-restaurátorů v Rožnově pod Radhoštěm. Rádi bychom Vás tímto vyzvali k přihlašování příspěvků na konferenci a do časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.

 

Datum konání: 10. 9. 2019 – 12. 9. 2019
Místo konání: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Konference je pořádána Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG ČR a Národním muzeem v přírodě.

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník Konference konzervátorů-restaurátorů se uskuteční v Národním muzeu v přírodě, které nově slučuje stavby lidové architektury Národního památkového ústavu s Valašským muzeem v přírodě. Program konference bude probíhat přímo v areálu skanzenu, v přednáškovém sále Janíkovy stodoly (https://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/narodni-muzeum-v-prirode/narodni-muzeum-v-prirode.html).

ZAMĚŘENÍ

  • materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování
  • konzervátorsko-restaurátorské zásahy
  • preventivní konzervace
  • nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví
  • historie, teorie a etika konzervování-restaurování

PROGRAM

Program konference bude zveřejněn na základě přihlášených příspěvků do 30. 6. 2019.

INFORMACE PRO AUTORY A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Účast na konferenci s příspěvkem nebo posterem potvrďte formou vyplnění registračního formuláře včetně anotace příspěvku/posteru. Zařazení příspěvku do programu konference bude potvrzeno (popřípadě zamítnuto) zástupci organizátorů do 30. 6. 2019.
Konferenční příspěvky, včetně posterů, je možné publikovat v odborném recenzovaném časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory (FKR). Dbejte harmonogramu a pokynů pro autory . Od roku 2019 jsou připravována dvě on-line čísla a jedno tištěné speciální číslo časopisu – více informací na https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/. Plné verze článků a abstrakty posterů (u posterů max. rozsah 150 slov) zasílejte na adresu fricova@tmbrno.cz

Na konferenci mohou být prezentovány i příspěvky bez publikování v časopise FKR.

TERMÍNY PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A POSTERŮ

  • 31. leden uzávěrka pro 1. číslo on-line pro recenzované články
  • 31. březen uzávěrka pro 2. číslo on-line pro recenzované články
  • 10. červen konečná uzávěrka, týká se všech typů příspěvků na konferenci včetně posterů a všech typůčlánků do časopisu FKR

Vzhledem k procesu schválení příspěvků do publikace přijímáme pouze plné verze článků, nikoliv pouze abstrakty! Příspěvky zasílejte na adresu fricova@tmbrno.cz

 

REGISTRACE

Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách MCK https://mck.technicalmuseum.cz/. Registrace na konferenci bude uzavřena 31. 7. 2019 nebo v případě naplnění kapacity sálu (250 osob).

 

Více informací naleznete zde

 

Zdroj: https://mck.technicalmuseum.cz/akce/domaci-akce/konference-konzervatoru-restauratoru-2019-v-roznove-pod-radhostem/