AKCE: 25. 9. 2019

Rok 1939 jako mezník v dějinách střední Evropy

@szm

Konference přibližující mezníky roku 1939

Datum konání: 25. 9. 2019
Místo konání: Národní památník II. světové války (Hrabyně 192)

 

Události roku 1939 nejen zásadně změnily mapu střední Evropy, ale také stěžejním způsobem ovlivnily politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj tohoto regionu na desítky let. České země a Polsko v tomto roce zcela ztratily státní suverenitu, politická reprezentace Slovenska a Maďarska vlivem okolností spojila své aspirace s nacistickým Německem. Vypuknutí II. světové války odstartovalo proces rostoucí brutalizace a přivedlo do střední Evropy násilné praktiky, jež region dosud nepoznal – etnické čistky a nucené přesídlování národnostních a náboženských skupin. Likvidace samostatného Polska otevřela cestu pro mocenské ambice Sovětského svazu ve střední Evropě.

Cílem plánované konference je přiblížit mezníky roku 1939 s jejich příčinami a důsledky z různých perspektiv. Vítány jsou příspěvky týkající se následujících tematických okruhů:

  • politické, právní a diplomatické aspekty
  • vojenské operace
  • okupační správa
  • hospodářský vývoj
  • kultura, média a propaganda
  • každodenní život

 

Kontaktními osobami jsou Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (kolar@szm.cz) a Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (lubomir@hlavienka@fvp.slu.cz).

Program konference