AKCE: 10. 9. 2019

Na cestě k vytvoření nového socialistického člověka

@szm

Konference k 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Československu

Datum konání: 10. 9. 2019
Místo konání: Müllerům dům v Opavě (vstup přes Historickou výstavní budovu, Komenského 10, Opava)

 

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Slezské zemské muzeum, oddělení historického výzkumu – Slezský ústav vás srdečně zvou na konferenci u příležitosti 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Československu.

 

Z důvodu omezené prostorové kapacity, prosíme zájemce o potvrzení účasti s předstihem na e-mail: sopak@szm.cz, načež vám bude zaslán podrobnější harmonogram konference s anotacemi příspěvků a dalšími organizačními informacemi. 

 

Konference je koncipována jako připomínka důležitého administrativního aktu – převzetí muzeí v Praze, Brně a Opavě do státní správy.

  • Se sumárním pohledem na situaci centrálních muzeí po roce 1948 vystoupí na konferenci Tomáš Kavka, vedoucí oddělení novodobých českých dějin Národního muzea v Praze.
  • Peripetie zemského muzea v Brně ve sledované době představí v širší perspektivě Otakar Kirsch (Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně).
  • Pavol Tišliar (Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně) se ve svém příspěvku naopak zaměří na hlavní problémy procesu postátnění muzeí na Slovensku.
  • Že konferenci nepůjde pouze o centrální muzea, nýbrž o podání širšího pohledu na dobovou situaci československého muzejnictví, dokládají ohlášené příspěvky Tomáše Zapletala (Archiv Masarykovy univerzity v Brně), který se bude zabývat situací uměleckoprůmyslových muzeí, zvláště pak brněnského muzea tohoto typu, a Pavla Douši (Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova Kačina), jenž posluchače seznámí s vývojem Svazu českých muzeí v rozmezí let 1945 a 1953 s ohledem k návrhu muzejního zákona a soudobým trendům (vzorná budovatelská výstava, muzeum socialistického typu apod.).
  • Pavel Šopák (Slezské zemské muzeum) upozorní na specifický vztah arbitra procesu postátnění muzeí Zdeňka Nejedlého ke Slezsku, jež se stala motivací k postátnění muzea v bývalém hlavním městě československého Slezska – Opavě.
  • Konference také upozorní na situaci regionálních muzeí v poúnorovém Československu, čehož se bude týkat vystoupení Petra Beránka (Muzeum Vysočiny Třebíč – Muzeum řemesel Moravské Budějovice); jeho příspěvek věnovaný muzeím ve Znojmě a Moravských Budějovicích bude sledovat prosazení konceptu regionálního muzea ve smyslu propagandistického nástroje, kompatibilního specifickým politickým poměrům panujícím v Československu v padesátých letech minulého století.

Pozvánka na konferenci

Program konference