AKCE: 22. 9. 2019 – 24. 9. 2019

Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu

@amg

28. konference bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků.

Datum konání: 22. 9. 2019 – 24. 9. 2019
Místo konání: Bad Ischl

Jakou podobu může mít konstruktivní spolupráce mezi muzei a cestovním ruchem? Co potřebují muzejní instituce, chtějí-li spolupracovat s poskytovateli turistických služeb? Jaké strategie sleduje cestovní ruch v oblasti kulturní turistiky? Jaké trendy zde hrají hlavní roli a budou udávat tón v budoucnu?

Mezinárodní konference pořádaná Svazem hornorakouských muzeí ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Zemským ústředím pro nestátní muzea v Bavorsku a Saským zemským ústředím pro muzejnictví při Státních uměleckých sbírkách Drážďany.

Přihlášky zasílejte poštou nebo na e-mail nejpozději do 4. září 2019:
Verbund Oberösterreichischer Museen, Welser Straße 20, 4060 Leonding, Österreich; office@ooemuseen.at

Konferenční poplatek činí 20,00 € za osobu. Účast na konferenci je možná pouze poté, co obdržíte potvrzení o Vašem přihlášení.

Jednacími jazyky jsou čeština a němčina. Konference bude simultánně tlumočena.

Více na http://www.ooemuseen.at

 

Pozvánka ke stažení zde

 

Zdroj: https://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/49519-28-konference-bavorskych-ceskych-hornorakouskych-a-saskych-muzejnich-pracovniku-na-tema-autenticke-nebo-povrchni-cesty-spoluprace-muzei-a-cestovniho-ruchu