AKCE: 11. 4. 2019 – 12. 4. 2019

Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu

@úam FF MU

Ústav archeologie a muzeologie si Vás dovoluje pozvat na keramologickou konferenci.

Datum konání: 11. 4. 2019 – 12. 4. 2019
Místo konání: Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál

Konference představuje prostor pro prezentaci nových metod a výsledků výzkumu vrcholně středověké keramiky. Konference tématicky zahrne celý proces zpracování keramiky od archeologické deskripce, technologie a morfologie, přes statistické a přírodovědné analýzy, po konzervaci a rekonstrukci, včetně 3D dokumentace. Chybět nebude ani diskuze nad fyzicky prezentovanými soubory.

 

Hlavní tematické okruhy:

  • Případové studie a teoretické příspěvky
  • Keramika 13. století - prezentace materiálu s diskuzí
  • Posterová sekce

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Těsnohlídková

E: tesnohlidkova@mail.muni.cz

 

Více informací a přihlášky naleznete zde

 

 

Zdroj: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/vyzkum/konference/keramika-jihlava-2019