AKCE: 25. 4. 2019

Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatické změny

@idu

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování zvou na konferenci při příležitosti plenárního zasedání networku On the move v Praze.

Datum konání: 25. 4. 2019
Místo konání: CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

Jaký je dopad mezinárodní spolupráce v kultuře na životní prostředí? Jak ovlivňuje podobu současných měst a jak se to dá změřit? Jak mohou kulturní instituce v rámci svých mechanismů podpory mezinárodní spolupráce napomoci udržitelné mobilitě? Přijďte s námi diskutovat o tom, jak se dá rozvíjet mezinárodní spolupráce s minimálním dopadem na životní prostředí.

Konference bude probíhat v angličtině a bude stremovaná online.

Registrace bude možná v online formuláři, který zároveň obsahuje stručný dotazník zaměřený na vaši zkušenost s udržitelnými principy při mezinárodní spolupráci.

Program a registrace budou zveřejněny do konce března 2019.

 

Více informací naleznete zde

Zdroj: https://www.idu.cz/cs/aktualne/kalendar-akci/1229-stred-zajmu-kultura-mobility-v-ere-klimaticke-zmeny