AKCE 24. 4. 2019 – 26. 4. 2019

Museums as Agents of Memory and Change

University of Tartu, Department of Ethnology ve spolupráci s Estonian National Museum zvou k dubnové konferenci Museums as Agents of Memory and Change

AKCE 25. 3. 2019 – 17. 5. 2019

Online Course: Museum Education and Outreach

Online kurz "Muzejní vzdělávání a přesah" aneb jak můžeme návštěvníkům dopřát smysluplné a nezapomenutelné zážitky v neformálním prostředí muzeí.