AKCE: 22. 5. 2019 – 23. 5. 2019

Veletrh muzeí České republiky 2019

@mvt

Muzeum Vysočiny Třebíč zve na již 24. ročník Veletrhu muzeí České republiky na téma „MUZEUM A REGION“.

Datum konání: 22. 5. 2019 – 23. 5. 2019
Místo konání: Muzeum Vysočiny Třebíč

Hlavním cílem veletrhu bude výměna inspirativních informací a zkušeností na toto téma mezi muzejníky napříč všemi základními obory jejich činnosti. V průběhu veletrhu budou probíhat prezentace, přednášky a diskuse k možnostem využití odborných znalostí o specifikách regionu v muzejní oblasti, s důrazem na konkrétní příklady v praxi.

Posláním letošního ročníku je tak opět zdůraznit skutečnost, že především u „menších“ muzeí vlastivědného typu je vazba k regionu základním předpokladem, z něhož vychází charakter, zaměření i obsah jejich práce. Umět tedy správně naložit s tím, co region ve své neobyčejné pestrosti přírodní, historické i společenské nabízí, je cestou, jak z muzea učinit instituci jedinečnou a návštěvnicky stále atraktivní.

 

Tematické okruhy pro přihlášení příspěvků k prezentaci:

  • Co mohou udělat organizace našeho zaměření pro region?
  • Jak využít odborných znalostí, sbírek a místních tradic?
  • Co je regionální učebnice a místně ukotvené učení?
  • Jakými počiny motivovat veřejnost k poznání rodného kraje a tím zároveň posílit vztah k regionu?
  • Jaké jsou možnosti získání financí z dotačních titulů?
  • Jaké jsou zkušenosti se získáváním podpory měkkých projektů?

 

Na základě počtu obdržených přihlášek rozhodne organizační výbor o definitivní náplni veletržního programu.

Podrobné informace včetně dalších organizačních pokynů budou následně sděleny přihlášeným účastníkům.

Informace budou také k dispozici na webových stránkách Muzea Vysočiny Třebíč www.muzeumtr.cz.

 

Účastnický poplatek: 600 Kč/osoba (přihlášení účastníci s příspěvkem ZDARMA)

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/veletrh-muzei-ceske-republiky-2019-vyzva/n:27770/