AKCE: 27. 5. 2019

Kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví

@mkcr

V pondělí 27. května 2019 pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s the Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví v programu Kultura.

Datum konání: 27. 5. 2019
Místo konání: Národní technické muzeum v Praze, Kostelní 42, Praha 7

Cílem kontaktního semináře je umožnit setkání mezi žadateli o grant v oblasti kulturního dědictví a potenciálními partnery projektu z donorských zemí a podpořit tak navázání kontaktů a vznik spolupráce a partnerství pro plánové projekty.

 

Předběžný program:

13.00 Registrace
14.00–14.10 Zahájení semináře
14.10–14.20 Bilaterální spolupráce: Podpora hledání a navazování spolupráce (cíle a strategie, možnosti pro hledání partnerů a navazování spolupráce)
14.20–16.00 Krátké představení zúčastněných organizací
16.00–19.00 Networking (volná debata mezi zahraničními a domácími účastníky o konkrétních možnostech spolupráce)

 

Výběr účastníků:

Předpokládá se účast přibližně 30 zahraničních účastníků a 60 účastníků z České republiky. V současné době probíhá výběr účastníků z donorských zemí (výběr provádí the Norwegian Directorate for Cultural Heritage). Podle jejich zaměření budou vybráni účastníci z České republiky tak, aby se setkaly relevantní protějšky.
V případě, že máte o účast na kontaktním semináři zájem, vyplňte prosím tento dotazník. Účast bude potvrzena podle kapacity a složení zahraničních účastníků v dostatečném předstihu. Z kapacitních důvodů prosíme o registraci max. 2 osob za instituci.

Kontaktní seminář bude probíhat v anglickém jazyce.

 

Zdroj: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2019/kontaktni-seminar-v-oblasti-kulturniho-d-2784