AKCE: 14. 5. 2019 – 15. 5. 2019

Český granát – historie, identifikace, zpracování, restaurování

@mck

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) ve spolupráci s pracovní skupinou Kovy a Sklo Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR (Komise KR) společně pořádají odbornou konferenci.

 
Datum konání: 14. 5. 2019 – 15. 5. 2019
Místo konání: Technické muzeum v Brně, přednáškový sál, 4. poschodí, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Konference je určena pro široký okruh odborníků věnujících se problematice českého granátu – mineralogům, sběratelům, znalcům, výrobcům a v neposlední řadě muzejním pracovníkům, především kurátorům a konzervátorům-restaurátorům.

Přihlášky přednášek nejpozději do 31. 3. 2019 formou vyplnění registračního formuláře (název a abstrakt příspěvku). Přednášející neplatí účastnický poplatek. Přednesené referáty budou dále upraveny a vydány ve formě odborné kolektivní monografie.

 

Přihlášení účastníků zde (oddíl konference, workshopy) do 1.5. 2019  (Počet účastníků semináře je limitován kapacitou přednáškového sálu). Poplatek: 350 Kč. 

 

Cíl a program konference

  • český0 granát jako výjimečný drahý kámen, který je spojen s českými zeměmi. Pozornost bude věnována širším souvislostem jeho zpracování a využívání, a to zejména jako klenotnické výzdoby v oblasti uměleckého řemesla. V návaznosti na to bude program konference rozdělen do dvou bloků:
  • I.) historie a současnost těžby a zpracování českého granátu, možnosti jeho destruktivní a nedestruktivní identifikace, pravidla jeho značení, možné imitace českého granátu (sklo, kompozitní skla, jiné druhy granátu, pyropy z nečeských lokalit, jiné materiály), právní ochrana a certifikace českého granátu,
  • II.) zastoupení českého granátu v muzejních sbírkách (archeologické nálezy, liturgické předměty, šperky, lidové kroje apod.), zásady péče o předměty zdobené drahými kameny a postupy restaurování.

 

Program semináře bude upřesněn na základě zaslaných přihlášek příspěvků počátkem dubna 2019.

 

Více informací o konferenci

 

Kontakt: Mgr. Jana Fricová, T: 541421452, E: fricova@tmbrno.cz

 

Zdroj: https://mck.technicalmuseum.cz/


Soubory ke stažení