AKCE: 15. 2. 2020 – 16. 2. 2020

​Mecenášství v proměnách času

Dvoudenní neformální sympozium je věnováno tématu mecenášství a fundraisingu v kultuře od baroka po současnost.

@geisslers.cz
Datum konání: 15. 2. 2020 – 16. 2. 2020
Místo konání: Divadlo VILA Štvanice, Praha

Neformální sympozium, tematická divadelní představení a koncert jsou věnovány tématu mecenášství od baroka po současnost. Jak vnímáme kulturní filantropii jednoho z nejvýznamnějších mecenášů českého baroka, hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738), a jaké jsou současné trendy v České republice i v zahraničí? Festival si klade za cíl vytvořit platformu pro mezioborová setkání a dialog lidí z řad laické i odborné veřejnosti a umělecké i neumělecké sféry.

Sympozium je zdarma, registrační formulář zde.

Více informací a program zde.

Zdroj: culturenet.cz