AKCE: 13. 2. 2020

Communication and Reflection in Archaeology and Museology

Ústav archeologie a muzeologie FF MU pořádá mezinárodní konferenci u příležitosti 90. výročí jeho založení .

@archeo-muzeo.phil.muni.cz
Datum konání: 13. 2. 2020
Místo konání: FF MU Joštova 13, budova M, učebna M21

Ústav archeologie a muzeologie FF MU pořádá u příležitosti 90. výročí jeho založení mezinárodní konferenci na téma Communication and Reflection in Archaeology and Museology.

Více informací a program konference zde.

Zdroj: archeo-muzeo.phil.muni.cz