AKCE: 12. 5. 2020

Konzervování-restaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů - ZRUŠENO!

@mck.technicalmuseum.cz

Seminář zaměřen na prezentaci témat a diskuzi ke komplexnímu materiálovému průzkumu a ošetření archeologických nálezů.

Datum konání: 12. 5. 2020
Místo konání: Purkyňova 105, Brno-Královo Pole, 61200

Pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů–restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR (Komise KR) ve spolupráci s Metodickým centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) společně pořádají odborný seminář “ Konzervace-restaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů“.

Záměrem semináře je prohloubit znalosti odborné konzervátorsko-restaurátorské veřejnosti o současných možnostech a trendech konzervace archeologických nálezů a přispět k vzájemnému sdílení poznatků.

Termín registrace je do 30. dubna 2020, účastnický poplatek je 200 Kč.

Více informací zde.