AKTUALITA 30. 11. 1999

Ingenious

Ingenious je zajímavá webová stránka prezentující sbírku digitálních reprodukcí objektů převážně ze tří britských muzeí: the Science Museum, the National Museum of Photography, Film & Television a the National Railway Museum. Ingenious se snaží poskytnout veřejnosti jiný úhel pohledu na vědu, skrze propojení s kulturou.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Slovenski etnografski muzej

Prezentačně podnětná stálá expozice Slovinského etnografického muzea představuje rozsáhlé slovinské národopisné sbírky každodennosti 18., 19. a počátku 20. století, které dovedně spojuje s předměty současného každodenního života i se sbírkami mimoevropskými. Součástí expozice je i kvalitní muzejní herna s názvem Ethnoabeceda.

AKTUALITA 30. 11. 1999

The British Museum Web

Web Britského muzea, který byl předělán v dubnu 2008, obsahuje mimo jiné aplikaci, která umožnuje široké veřejnosti stáhnout si obrázek k nekomerčnímu využití. Internetové stránky využívají také technologii "superzoom" k prezentaci a lepšímu studiu cca půl milionu sbírkových předmětů.