AKCE: 9. 12. 2021 – 11. 12. 2021

Exhibitionism - Sexuality at the Museum

Mezinárodní konference věnována tématu lidské sexuality v muzeích, galeriích, sbírkách a výstavních prostorách.

@exhibitionismconference.com
Datum konání: 9. 12. 2021 – 11. 12. 2021
Místo konání: online a Muzeum erotického umění Wilzig, Miami, USA

Kinseyho institut (Indiana University, Bloomington), Muzeum erotického umění Wilzig (WEAM, Miami) a Výzkumní centrum kulturních dějin sexuality (Humboldtova univerzita, Berlín) zvou na mezinárodní konferenci určenou pro kurátory, muzejní pracovníky, edukátory v kultuře, historiky umění a další odborníky. Tématem konference je lidská sexualita a její prezentace a komunikace v muzeích a galeriích. Vítány jsou příspěvky s interdisciplinárním přístupem i případové studie reflektující toto téma, kterému bylo dosud věnováno jen málo pozornosti.

Konference proběhne hybridní formou, odborná část bude mít online formu a doprovodní program proběhne v Muzeu erotického umění Wilzig v Miami, USA.

Termín pro přihlášení příspěvku je 15. srpen 2021.

Registrační formulář

Více o konferenci zde nebo na Facebooku.

Zdroj: exhibitionismconference.com