AKCE: 27. 4. 2021 – 28. 4. 2021

Památky a památková péče ve druhé polovině 20. století

Mezinárodní konference se zaměří na přístup k památkám a vývoj památkové péče ve střední Evropě po roce 1945.

@udu.cas.cz
Datum konání: 27. 4. 2021 – 28. 4. 2021
Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnosti oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Hlavním cílem konference je propojit perspektivu památkářskou a historickou tváří tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století.

Konference je pořádána Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním památkových ústavem a Ústavem světových dějin AV ČR.

Termín zaslání abstraktů příspěvků je 30. červen 2020.

Více informací zde.