AKCE: 23. 2. 2023, 9:00–17:00

Konference: Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Cílem konference je prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví karlovarského regionu a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory.

@propamatky.info
Datum konání: 23. 2. 2023, 9:00–17:00
Místo konání: Krajská knihovna v Karlových Varech – Dvorech

Mezi přednášejícími budou pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Akce je tematicky zaměřena především na místní památky a památkovou péči a ochranu kulturní krajiny. Význam konference však přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

V programu zazní přednášky na téma obnovy historických památek se zaměřením na panská sídla, sakrální stavby, lázeňské objekty i stavby lidové architektury na území Karlovarska, Sokolovska a Chebska. Účastníci se seznámí s postupy při rekonstrukcích prováděných odbornými institucemi, soukromými investory i zapálenými nadšenci z nejrůznějších spolků. Představeny budou nově vzniklé expozice prezentující historii a kulturní dědictví Karlovarského kraje a mnoho dalších zajímavých příspěvků.

Vstup na konferenci je volný. 

Zdroj: propamatky.info