AKCE: 7. 12. 2017 – 8. 12. 2017

Konference Forum Urbes Medii Aevi XVI (7. - 8. 12. 2017)

Konference Forum Urbes Medii Aevi XVI (7. - 8. 12. 2017)

Letošní ročník mezinárodní odborné konference FORUM URBES MEDII AEVI (FUMA) se uskuteční v Ostravě pod záštitou primátora města Tomáše Macury 7. - 8. 12. 1017. V souvislosti s oslavami výročí 750 let první písemné zmínky o Ostravě bylo zvoleno téma "Středověká města a jejich zakladatelé".

Datum konání: 7. 12. 2017 – 8. 12. 2017
Místo konání: Zasedací místnost NPÚ, Odboje 1, Ostrava, 702 00

Program bude zahájen v zasedací místnosti ostravského pracoviště Národního památkového ústavu za účasti primátora. Konferenci pořádá Archaia Brno, katedrara historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a NPÚ, ÚOP v Ostravě. Po představění jednotlivých účastníků si vezme úvodní slovo primátor města Ostravy; proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj FF Ostravské univerzity; ředitel NPÚ, územního odborného pracoviště v Ostravě; ředitel Archaia Brno o. p. s. Přednáškový blok je rozdělen do tří částí. Ve čtvrtek 7. 12. se můžeme těšit celkem na osmnáct odborných příspěvků. Na pátek 8. 12.  je od 9:00 naplánována odborná exkurze k aktuálnímu archeologickému výzkumu v ulici Velká a kostelu sv. Václava. Exkurze bude probíhat pod vedením pracovníků NPÚ, ÚOP v Ostravě. 

Více informací o programu naleznete zde

 

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/akce/30891-konference-forum-urbes-medii-aevi-xvi-v-ostrave