AKCE 17.7.2017, 13:40 – 13.3.2018, 13:40

V&A Program kurzů profesního rozvoje (podzim 2017 – jaro 2018)

Zvažujete kariéru v muzeu nebo galerii? Nebo už v kultuře pracujete a chcete si rozšířit své znalosti? Setkali byste se rádi s předními odborníky z jiných muzeí? Victoria and Albert Museum v Londýně nabízí nový program krátkých kurzů, které jsou zaměřené na budování znalostí a praktických dovedností potřebných pro práci v muzeu.

AKCE 7. 12. 2017 – 8. 12. 2017

European Culture Forum 2017 (7.-8.12.2017)

Od 7. do 8. prosince 2017 se v Miláně uskuteční Evropské kulturní fórum 2017. Fórum je pořádáno Evropskou komisí v rámci programu Creative Europe.

AKCE 7. 12. 2017 – 8. 12. 2017

Konference Forum Urbes Medii Aevi XVI (7. - 8. 12. 2017)

Letošní ročník mezinárodní odborné konference FORUM URBES MEDII AEVI (FUMA) se uskuteční v Ostravě pod záštitou primátora města Tomáše Macury 7. - 8. 12. 1017. V souvislosti s oslavami výročí 750 let první písemné zmínky o Ostravě bylo zvoleno téma "Středověká města a jejich zakladatelé".