AKCE: 14.3.2019, 10:00

Autorské právo v praxi kultury

@nipos

 Autorské právo v praxi kultury: základy autorského práva, novela autorského zákona z r. 2017, implementace směrnice k provedení Marrákešské smlouvy, připravované změny autorského práva v EU a ČR
 

Datum konání: 14.3.2019, 10:00
Místo konání: MK ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1

Nipos pořádá cyklus 3 seminářů zaměřených na: Autorské právo v praxi kultury (březen); účetnictví příspěvkových organizací (květen) a pracovní právo (říjen).

Autorské právo v praxi kultury: základy autorského práva, novela autorského zákona z r. 2017, implementace směrnice k provedení Marrákešské smlouvy, připravované změny autorského práva v EU a ČR

Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů
Lektorka: JUDr. Adéla Faladová, Samostané odd. autorského práva MK ČR
Cena semináře: 600 Kč

 

V případě, že budete mít individuální dotazy na lektora  semináře JUDr. Adélu Faladovou – autorské právo, prosíme o jejich zaslání předem, lektorkám budou předány. Dotazy zasílejte na E ladrova@nipos-mk.cz

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/tri-seminare-niposu/n:27475/