Rubrika Cizojazyčné texty a metodika přináší zahraniční odborné texty a elektronické publikace v plném znění, které se týkají oblasti občanů se zdravotním znevýhodněním, zejména v oblasti muzejnictví, s přesahem k souvisejícím tématům.

Zabýváte se teoreticky či prakticky touto problematikou? Podělte se s námi o vaše poznatky na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 18. 11. 2021

Barrierefreie Museen

Příručka pro bezbariérová muzea pro všechny vydaná Švýcarským svazem muzeí. 

AKTUALITA 13. 1. 2020

Tour Toolkit: Developing an Inclusive Tour

Minneapolis Institute of Art zveřejnil rozsáhlou metodiku pro průvodce komentovaných prohlídek s důrazem na začlenění všech potenciálních účastníků a empatickou komunikaci.