Rubrika České a slovenské texty a legislativa přináší odborné texty, elektronické publikace, zákony a vyhlášky v plném znění, které se týkají oblasti občanů se zdravotním znevýhodněním, zejména v oblasti muzejnictví, s přesahem k souvisejícím tématům. 

Zabýváte se teoreticky či prakticky touto problematikou? Podělte se s námi o vaše poznatky na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 16. 2. 2022

Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění

Brožura vznikla jako výstup grantového projektu MK ČR v roce 2016. Cílem projektu bylo podrobně zpracovat v jednotném modelu jednotlivé kazuistiky jako příklady dobré praxe, zpracovat typologii těchto skupin jako východisko pro jednotný způsob komunikace o této problematice a dále jako podklad pro další systematickou práci, uskutečnit dotazníkové šetření v rámci členských galerií RG ČR v oblasti práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění a vyhodnotit jej.

AKTUALITA 14. 2. 2019

Desatera pro lepší komunikaci

Tato stránka obsahuje zásady (desatera) komunikace s pacienty se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, s pohybovým postižením, se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením, s pacienty se syndromem demence a při doprovodu pacientů se zrakovým postižením.