Rubrika Projekty v ČR přináší informace o příkladech dobré praxe, které proběhly nebo se připravují v českých muzeích a galeriích a jenž zohledňují při tvorbě expozic, výstav, doprovodných programů či rekonstrukcích a projektovaní muzejních budov návštěvníky se specifickými potřebami.


Připravila vaše instituce podobný projekt? Podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 17. 6. 2022

Prahou bez bariér

Oficiální turistický portál Prahy spustil na konci dubna novou stránku, která je určená zejména návštěvníkům metropole s pohybovým nebo smyslovým omezením.

AKTUALITA 27. 7. 2017

Bezbariérová knihovna

Původně studentský projekt Bezbariérová knihovna se 25. listopadu 2011 sjednotil s aktivitami SKIPu na poli přístupnosti knihoven klientům se specifickými nároky a vznikla tak Sekce služeb osobám se specifickými potřebami.

AKTUALITA 13. 9. 2014

Připravuje se - Den s handicapem, den bez bariér

Tradiční akce Den s handicapem, den bez bariér se koná 13. září 2014. V rámci Dne s handicapem se navštěvníkům se zdravotním postižením otevírají - bezbariérově - muzea, galerie i památkové objekty, včetně hradu a zámku v Českém Krumlově.

AKTUALITA 10. 10. 2012

Přátelská místa

Přátelská místa jsou projektem Českého červeného kříže. Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb (především v oblastech ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod.), u kterých by klient (zákazník, návštěvník...) s nejrůznějšími typy omezení měl garanci profesionálního přístupu a přístupnosti služeb. Projekt je ale přínosný také institucím veřejné správy a jejich podřízeným subjektům nebo subjektům občanského sektoru.

AKTUALITA 9. 10. 2012

Botanická zahrada v Praze pro návštěvníky se speciálními potřebami

Od ledna 2010 je botanická zahrada v Praze Troji "přátelským místem", tzn. bezbariérová a vycházející vstříc návštěvníkům se speciálními potřebami. Zahrada iniciovala v letech 1996 - 2011 rozsáhlý projekt pro handicapované, který zahrnoval smyslově vnímané výstavy, školení průvodců, publikace a jiné.