AKTUALITA 13. 1. 2016

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Vznikl k 1. 11. 2013 oddělením od Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice.

AKTUALITA 12. 1. 2016

Tichý svět o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící) pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Usiluje o jejich rovnoprávné postavení zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Snaží se prostřednictvím svých služeb odstraňovat komunikační bariéry.

AKTUALITA 20. 3. 2013

Ruce

Informační portál pro Neslyšící a pro ty, kteří slyší a chtějí vědět více.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících je nestátní nezisková organizace, která sdružuje občanská sdružení pro neslyšící.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990.

AKTUALITA 30. 11. 1999

o.s. Lorm. Společnost pro hluchoslepé

Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Unie neslyšících Brno

Unie neslyšících Brno, o.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, jejímž sídlem byla Praha.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Pevnost - České centrum znakového jazyka o. s.

Organizace Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (dále jen „Pevnost“) vznikla 25. května 2000 za účelem šíření informací o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich jazyku a kultuře.