Rubrika Rozcestník odkazuje na organizace, které se věnují  občanům se zdravotním znevýhodněním a na webové stránky, které se zabývají vztahem muzeí a galerií k návštěvníkům se speciálními potřebami.

Pokud znáte organizaci pomáhající občanům se zdravotním znevýhodněním, nebo webovou stránku zabývající se vztahem muzeí a galerií k návštěvníkům se speciálními potřebami, které jste na těchto webových stránkách nenašli, informujte nás na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 7. 8. 2017

Euan's Guide

Euan's Guide je webový portál shromažďující recenze o přístupnosti veřejných míst včetně kulturních organizací od návštěvníků s určitými druhy znevýhodnění. Portál založili v roce 2013 sourozenci Euan a Kiki MacDonaldovi, kteří si uvědomili všeobecný nedostatek informací o bezbariérovém přístupu, které jsou nejen pro osoby s postižením ale i pro jejich blízké podstatné v plánování každodenních aktivit.

AKTUALITA 8. 9. 2013

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.

AKTUALITA 20. 3. 2013

Bezbariérová knihovna

Projekt Bezbariérová knihovna je zaměřen na účelnou a efektivní práci v knihovnách s handicapovanými osobami.

AKTUALITA 7. 3. 2013

Teiresiás. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem.

AKTUALITA 1. 3. 2013

Projekt Athena na cestách

Projekt je realizován za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Věnuje se oblasti turismu, konkrétně rozvoji BEZBARIÉROVÉHO CESTOVÁNÍ v České republice, které zahrnuje také navštěvování a poznávání muzeí a galerií.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Památky bez bariér

Pomáháme informovat handipcapované návštěvníky památek o možnostech, nabídkách i omezeních…