Rubrika Literatura přináší přehled tuzemské i zahraniční, zejména odborné, literatury, která reflektuje vztah muzeí k návštěvníkům se specifickými potřebami.

Pokud víte o zajímavé publikaci z této oblasti, kterou jste na těchto webových stránkách nenašli, informujte nás na e-mailové adrese centrum@nm.cz.

AKTUALITA 16. 12. 2022

Přístupná muzea? Záležitost umění a vědy

Americká aliance muzeí připravila několik rad pro muzejní instituce, které se chtějí stát přístupnějšími pro návštěvníky se speciálními potřebami.

AKTUALITA 17. 2. 2020

Interpretace postižení a odlišnosti v muzeu

Nevíte, jaký jazyk nebo přístup zvolit u tvorby textů a popisků nebo v komunikaci s komunitou lidí s postižením? Metodika vytvořená britskými muzeology Vám může pomoct.

AKTUALITA 17. 1. 2020

Publikace Kultura v regionech Česka: potenciál a rizika

Publikace je výsledkem výzkumného projektu Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Časopis Můžeš

Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací Charty 77.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Časopis Mosty

Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá vydaná čísla jsou ke stažení zde na stránkách ve formátu PDF a DOC.