AKTUALITA 25. 3. 2013

Obor Muzejní a galerijní pedagogika UPOL

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika.

AKTUALITA 7. 6. 2012

Arts Management VŠE Praha

Katedra Arts Managamentu při pražské VŠE se zaměřuje na spojení dvou zdánlivě nespojitelných oblastí – ekonomiky a umění. Uchazečům je nabídnuto studium bakalářské, navazující magisterské i vedlejší specializace.

AKTUALITA 5. 6. 2012

Muzeologie Brno

Studium Muzeologie v bakalářském i magisterském cyklu studia, jednooborově i v kombinaci s jiným oborem

AKTUALITA 4. 6. 2012

Muzeologie Opava

Prezenční bakalářské a magisterské studium oboru Muzeologie v kombinaci s jiným studijním oborem či jednooborově

AKTUALITA 3. 6. 2012

Management v kultuře Brno

Navazující magisterské jednooborové a dvouoborové prezenční, i kombinované jednooborové studium. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení problematiku managementu v kultuře.