Publikováno: 23. 5. 2024

Nový studijní obor: Management v kreativních odvětvích

Filosofická fakulta univerzity Palackého v Olomouci nabízí nové interdisciplinární profesní studium Management v kreativních odvětvích.

Nový studijní obor: Management v kreativních odvětvích

Cílem tohoto studia je připravit multidisciplinárně orientované absolventy, kteří v praxi dokážou propojit a aplikovat specifika manažerských přístupů a kreativních odvětví. Jde o profesně zaměřený obor, v němž se budou studenti věnovat managementu, ekonomice a marketingu dynamického sektoru kulturních a kreativních odvětví. Podstatnou část studia budou tvořit atraktivní praxe a odborná reflexe kulturní produkce. Na realizaci programu se podílí katedra ekonomických a manažerských studií, katedra divadelních a filmových studií, katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, katedra muzikologie i odborníci z praxe, jimž bude i výuka některých předmětů patřit.

Podle garantky oboru Jaroslavy Kubátové bude nabytí manažerských znalostí a dovedností posluchačům umožněno zejména díky absolvování povinných předmětů Management and leadership, Marketing management a marketingové plánování, Projektový a grantový management a Podnikání. Obecnou orientaci absolventů v prostředí kreativních odvětví včetně vlivu veřejných financí pak zajistí předměty Úvod do kulturních a kreativních odvětví či Legislativní rámec provozu kreativních odvětví. Další povinné předměty pak akcentují zaměření programu na vybraná kreativní odvětví.

Absolventi tohoto navazujícího magisterského programu najdou uplatnění především na manažerských pozicích ve sféře kreativních odvětví jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru.

Management v kreativních odvětvích

  • Forma studia: kombinovaná
  • Typ studia: navazující magisterský

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2024

Více informací: zde