AKTUALITA 17. 8. 2018

Komunikace se zahraničními návštěvníky: Praktická příručka pro pracovníky muzeí

Metodická příručka se zabývá komunikací se zahraničními návštěvníky muzeí. Manuál přináší čtenářům základní teorie o cizincích v ČR, interkulturní komunikaci a obsahuje praktická doporučení ohledně modelů chování vybraných národností v muzeích. Příručka je určena především zaměstnancům muzeí pracujícím s veřejností, edukačním pracovníkům, lektorům, kurátorům, ale i dalším zaměstnancům, kteří pracují v muzeích s cizinci.

AKTUALITA 4. 2. 2016

L. Foberová: Knihovník/knihovna/komunikace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala e-publikaci Libuše Foberové Knihovník/knihovna/komunikace s podtitulem Dosáhněte co nejlepší komunikace za výpůjčním pultem knihoven.

AKTUALITA 4. 3. 2015

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

Metodika vznikla v rámci projektu "Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví", který byl realizován v letech 2012– 2014 v Národním muzeu a financován Ministerstvem kultury ČR. Předmětem řešení projektu byl aplikovaný výzkum v oboru AC – archeologie, antropologie, etnologie, naplňující tyto tematické priority Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity(NAKI): Movité kulturní dědictví a Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa.

AKTUALITA 9. 12. 2014

Manuál pro pracovníky v první linii: Pracovníci ostrahy a dozoru expozic

Tato metodika se věnuje problematice přístupu a vystupování pracovníků v první linii a jejich komunikaci s návštěvníky muzeí. Manuál je určený právě pro pracovníky ostrahy a dozoru expozic, tedy těm, kteří přicházejí do každodenního kontaktu s návštěvníky. Právě oni jsou hlavními reprezentanty muzea, mohou zásadně ovlivnit, zda se návštěvník cítí příjemně, nebo si naopak z muzea odnese negativní pocit. Metodika obsahuje rady a návody související s úlohou „kustoda“ v muzeu. Upozorňuje na nutnost pozitivního přístupu k návštěvníkům a to vše doplňuje modelovými situacemi, založenými na stížnostech návštěvníků Národního muzea, a jejich vhodným řešením.

AKTUALITA 21. 1. 2014

Dotazník pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem

Metodické centrum konzervace připravilo interaktivní verzi Dotazníku pro zjištění rizika ohrožení muzea požárem. V jeho rámci je hodnocena požární odolnost budovy, tj. stěn, stropů a dveří, přístupy vzduchu do budovy, kvalita elektrické instalace, rozměry místností, uspořádání místností, rozdělení budovy na požární úseky.