AKTUALITA 28. 1. 2013

Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

Text, ze série metodických textů věnovaných zpřístupňování muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami, diskutuje muzea a galerie z pohledu tělesně postiženého návštěvníka. Autoři článku přináší nejčastější bariéry - fyzické i mentální, kterými instituce odrazují návštěvníky s tělesným postižením, a nabizí řešení, jak tyto bariéry snadno odstranit.