AKTUALITA 28. 1. 2013

Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením

Text, ze série metodických textů věnovaných zpřístupňování muzeí návštěvníkům se speciálními potřebami, diskutuje muzea a galerie z pohledu tělesně postiženého návštěvníka. Autoři článku přináší nejčastější bariéry - fyzické i mentální, kterými instituce odrazují návštěvníky s tělesným postižením, a nabizí řešení, jak tyto bariéry snadno odstranit.

AKTUALITA 28. 1. 2013

Přístupnost webových stránek

Metodický text pojednávající o přístupnosti webových stránek muzeí a galerií i občanům se speciálními potřebami, především pak nevidomým a slabozrakým.

AKTUALITA 28. 1. 2013

Standardy v prezentaci digitalizovaných sbírek

Tento metodický text pojednává o významu a využití metadat v muzejní praxi při popisu digitalizovaných sbírek. Metadata jsou strukturovaná data, která umožňují snadné a rychlé vyhledávání ve velkém množství informací. Jsou tak důležitým prvkem při popisování a identifikaci jednotlivých předmětů nejen digitalizované muzejní sbírky. Pro zvýšení efektivního využití metadat, je nutno zachovávat určité formáty. Autorka textu diskutuje právě tyto standardizované formáty metadat i samotných digitalizovaných objektů.

AKTUALITA 15. 8. 2012

Metodika plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón

Ministerstvo kultury zveřejňuje Metodiku plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, kterou zpracoval Národní památkový ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek památkové péče pro danou oblast ochrany kulturního dědictví.