AKTUALITA 30. 4. 2012

Interaktivita v muzeu

Text věnovaný principům interaktivity a jejich uplatnění při tvorbě výstav a expozic.

AKTUALITA 30. 4. 2012

Text ve výstavě

Metodický text Centra pro prezentaci kulturního dědictví věnovaný problematice textu jako médiu sdělení.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Přiručka muzejníkova II. - Jiří Žalman

Kompletní text metodických pokynů pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely, metodické texty, právní normy. K dispozici na sekretariátu Asociace muzeí a galerií ČR