AKTUALITA 21. 10. 2016

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)

Muzejní institut, který se zabývá vývojem a inovacemi v oblasti řízení muzeí a veřejných sbírek v Polsku. Na stránkách lze mimo jiné najít novinky z polského muzejnictví, databázi polských muzeí nebo zajímavé oborové publikace ke stažení.

AKTUALITA 29. 10. 2014

ArtTube

Holandský webový portál shromažďující videa z oblasti umění a designu.

AKTUALITA 16. 8. 2014

Google Cultural Institute

Kulturní institut Google pomáhá uchovávat a propagovat kulturu online. Pomocí týmu specializovaných odborníků buduje společnost Google nástroje, které usnadňují vyprávění příběhů našeho rozmanitého kulturního dědictví a zpřístupňují je celému světu.

AKTUALITA 20. 9. 2013

Museum 2.0

Zajímavý blog s muzejní tematikou od Niny Simon, která je výkonnou ředitelkou amerického muzea historie a umění v Santa Cruz a autorkou knihy The Participatory Museum.