AKTUALITA 7. 1. 2022

Museum BOOSTER

Vídeňské inovační a poradenské centrum nabízí také českým muzeím pomocnou ruku při implementaci nových digitálních technologií.

AKTUALITA 15. 7. 2021

Sustainability in Conservation

Iniciativa zaměřená na podporu udržitelných přístupů v konzervaci kulturního dědictví.

AKTUALITA 27. 8. 2020

Autism in Museums

Webový portál se věnuje projektům a inspirativním programům muzeí pro návštěvníky s poruchami autistického spektra.

AKTUALITA 7. 8. 2017

Museum Crush

Museum Crush je portál věnovaný sdílení novinek o zajímavých objektech, které se nacházejí v muzejních sbírkách. Je tvořen, jak už naznačuje název, milovníky muzeí se záměrem prozkoumat poklady, které se v muzeích nacházejí - od archivů přes muzejní depozitáře, digitální sbírky až po výstavy.

Na portálu Museum Crush můžete nalézt také výčet novinek od tisíce britských muzeí, galerií a paměťových institucí.

AKTUALITA 21. 10. 2016

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)

Muzejní institut, který se zabývá vývojem a inovacemi v oblasti řízení muzeí a veřejných sbírek v Polsku. Na stránkách lze mimo jiné najít novinky z polského muzejnictví, databázi polských muzeí nebo zajímavé oborové publikace ke stažení.

AKTUALITA 29. 10. 2014

ArtTube

Holandský webový portál shromažďující videa z oblasti umění a designu.

AKTUALITA 16. 8. 2014

Google Cultural Institute

Kulturní institut Google pomáhá uchovávat a propagovat kulturu online. Pomocí týmu specializovaných odborníků buduje společnost Google nástroje, které usnadňují vyprávění příběhů našeho rozmanitého kulturního dědictví a zpřístupňují je celému světu.