AKTUALITA 2. 9. 2013

NEMO – Evropská organizace muzeí

Webové stránky Evropské organizace muzeí NEMO poskytují tematické zprávy z muzeí Evropy a dalších světadílů.

AKTUALITA 6. 8. 2013

EXARC - Open Archaeology

Informační portál věnováný archeologickým muzeím v přírodě (archeoskanzenům), experimentům v archeologii a projektům prezentace a edukace archeologického kulturního dědictví.

AKTUALITA 9. 4. 2013

Deutscher Museumsbund

Německý svaz muzeí, založený v roce 1917, je celoněmeckým sdružením muzeí a zaměstnanců muzeí. Současně je i platformou pro komunikaci muzeí a příznivců muzeí a jejich činnosti.