AKTUALITA 14. 3. 2013

Center for the Future of Museums

Centrum pro budoucnost muzeí pod Americkou asociací muzeí je přínosnou webovou stránkou, která prezentuje aktuální názory odborníků a akademiků oboru na téma budoucího vývoje muzeí.

AKTUALITA 1. 11. 2012

Eunamus - European National Museums

Organizace Eunamus se věnuje tematice evropských národních muzeí. Z každoročních konferencí organizace jsou sestavovány sborníky. Tyto sborníky, Open Access reports, jsou zdarma zveřejněny v elektronické formě na stránkách Eunamu.

AKTUALITA 25. 10. 2012

Museums and the Web

Museum and the Web je online prostor pro komunikaci a předávání informací mezi profesionály z oblastí muzeí, galerií, archivů a knihoven. Organizátoři webu pořádají také každoročně významnou mezinárodní konferenci sledující nejnovější trendy v oboru muzejnictví a jeho propojení s internetem.

AKTUALITA 16. 8. 2012

Collections Trust

Britská nezávislá nezisková organizace, která pracuje s muzei, galeriemi a knihovnami za účelem pomoci v úspěšném rozvoji managmentu jejich sbírek.

AKTUALITA 10. 8. 2012

Euromuse

Euromuse je databáze prezentující evropská muzea a jejich výstavy.